Privatlivspolitikfor Hobro Badmintonklub.

Denne privatlivspolitik forklarer hvordan HobroBadmintonklub behandler dine privatoplysninger.

Dataansvarlig:

I Hobro Badmintonklub er vi dataansvarlig i forbindelsemed behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:

Hobro Badmintonklub

CVR-nummer 35151958

Adresse: Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro

E-mailadresse: “kontakt formand” eller “Kontakt kasserer”via www.hobrobadmintonklub.dk

Telefonnummer20485482 (?)

 

Brugaf personoplysninger til registrering af medlemmer:

Vi anvender dine privatoplysninger tilmedlemsregistrering og kontingentindbetaling via Conventus og til udsendelse afmails vedr. nyheder i Hobro Badmintonklub.

Vi bruger de oplysninger, som du skriver ind i Conventusved tilmelding i Hobro Badmintonklub. Dvs. navn, adresse, kommune,telefonnummer, e-mail adresse, fødselsdato og køn (M/K). Når/hvis vi modtagerinformation fra andre end dig selv, vil disse kilder være online kilder. F.eks.sociale medier der er offentligt tilgængelige - eks. Facebook.

Behandlingsgrundlag:Dineoplysninger bruges som nævnt ovenfor.

Videregivelseaf dine personoplysninger: Dine oplysninger fraConventus videregives ikke til tredjepart, men bruges udelukkende af klubbentil medlemsregistrering, kontingentindbetaling og udsendelse af nyhedsbreve viae-mail.

Opbevaringaf dine personoplysninger: Oplysningerne er tilgængeligfor Hobro Badmintonklub via Conventus i op til to år efter din udmeldelse af klubben.Oplysningerne skal være tilgængelig i det tidsrum af hensyn til afregning medMariagerfjord Kommune. Denne afregning er bagudbetalt. Efter to år uden aktivtmedlemskab er systemet sat op til automatisk at slette dine oplysninger. Klubbenhar ingen manuelle medlemsregistre.

 

Brugaf personoplysninger til registrering af bestyrelsesmedlemmer i HobroBadmintonklub:  HobroBadmintonklub anvender de oplysninger du giver ved valg til bestyrelsen. Dineoplysninger anvendes til registrering på www.Hobrobadmintonklub.dk, www.badmintonpeople.dk ogMobilePay. Når/hvis vi modtager information fra andre end dig selv, vil dissekilder være online kilder. F.eks. sociale medier der er offentligt tilgængelige- eks. Facebook.

De oplysninger vi registrerer på Hobro Badmintonklub.dk ernavn og mailadresse.

De oplysninger vi registrerer på Mobilepay er navn,adresse, CPR-nummer og bestyrelsespost.

De oplysninger vi registrerer på Badmintonpeople.dk ernavn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Der gemmes oplysninger om formand,kasserer, e-postmodtager, seniorformand, ungdomsformand og veteranformand.

Behandlingsgrundlag:Dineoplysninger bruges som nævnt ovenfor.

Videregivelseaf dine personoplysninger: Dine oplysninger videregivesikke til tredjepart, men bruges udelukkende af klubben til registrering på www.hobrobadmintonklub.dk, www.badmintonpeople.dk,MobilePay, til mail / SMS-korrespondance i bestyrelsen og udsendelse afnyhedsbreve via e-mail.

Opbevaringaf dine personoplysninger: Oplysningerne er kuntilgængelige på www.Hobrobadmintonklub.dk, www.badmintonpeople.dk ogMobilePay i den tid du er medlem af bestyrelsen, senior-, ungdoms- ellerveteranformand. Når du træder ud af bestyrelsen eller som spillerformandslettes disse oplysninger.

 

Brugaf personoplysninger til registrering af trænere i Hobro Badmintonklub:  Hobro Badmintonklub anvenderde oplysninger, du giver ved ansættelse som træner. Dine oplysninger anvendestil registrering på www.Hobrobadmintonklub.dk, tiludbetaling af godtgørelse og til indhentning af børneattester. Vi gemmer navn,mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer og kontonummer. Når/hvis vi modtagerinformation fra andre end dig selv, vil disse kilder være online kilder. F.eks.sociale medier der er offentligt tilgængelige - eks. Facebook.

De oplysninger vi registrerer på Hobro Badmintonklub.dker navn.

Behandlingsgrundlag:Dineoplysninger bruges som nævnt ovenfor.

Videregivelseaf dine personoplysninger: Dine oplysninger videregivesikke til tredjepart, men bruges udelukkende af klubben til registrering på www.hobrobadmintonklub.dk,til mail / SMS-korrespondance med bestyrelse, medlemmer og udsendelse af nyhedsbrevevia e-mail, til indhentning af børneattest og udbetaling af godtgørelse.

Opbevaringaf dine personoplysninger: Navn på træner er kuntilgængelige på www.Hobrobadmintonklub.dk iden tid du er træner i Hobro Badmintonklub. Når du ikke længere er træner forklubben slettes disse oplysninger. Mailadresse og telefonnummer er tilgængeligfor bestyrelsen i den periode, hvor du er træner og slettes herefter.CPR-nummer og kontonummer er tilgængelig for Hobro Badmintonklubs kasserer forindhentning af børneattester og udbetaling af godtgørelse. Disse oplysningerslettes, når du ikke længere er træner i klubben.

Dinerettigheder: Du har flg. rettigheder:

·        Du har ret til at anmode om indsigt,berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

·        Du har også ret til at modsætte digbehandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dinepersonoplysninger begrænset,

·        Særligt har du en ubetinget ret til atmodsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direktemarkedsføring.

·        Hvis behandlingen af dine personoplysningerer baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke tilenhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du kontakte formand ellerkasserer i Hobro Badmintonklub via www.hobrobadmintonklub.dk

·        Du har ret til at modtage depersonoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeliganvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Medlemmer af HobroBadmintonklub finder disse oplysninger i Conventus.

·        Du kan altid indgive en klage til endatabeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mailvia www.hobrobadmintonklub.dk tilformand eller kasserer. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disserettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret tildataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkreteomstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Hobro 23.5.2018.

Hobro Badmintonklub

Amerikavej 22, 9500 Hobro CVR nr. 35151958
Cookies